Informació escolarització curs 2019/2020

Inici de presentació de sol·licituds.
Informació
30/04/2019

La xarrada informativa que s'ofereix per als pares o tutors dels menors nascuts en 2016 empadronats a Mislata tindrà lloc el dijous 2 de maig, a les 18:30 hores, al Centre Cultural de Mislata.

Presentació de sol·licituds:

Educació Infantil i Primària: del 9 al 17 de maig
ESO i Batxillerat: del 21 al 30 de maig.

S'ha de presentar una única sol·licitud, en la qual es poden incloure diversos centres relacionats per ordre de prioritat. La sol·licitud es presentarà en el centre escolar que s'haja escollit en primer lloc.

Tornar