Llicència d'obertura d'activitat

Termini d'al·legacions: del 26 d'abril al 27 de maig de 2019 (20 dies)
Edicte
25/04/2019

Per Sr. WU CHEN en representació de la mercantil HIPER SUERTE, S.L. s'ha sol·licitat per a la llicència d'obertura d'activitat destinada a BOTIGA MULTIPREU, amb emplaçament al CARRER BAIX VINALOPÓ, 5 d'este terme municipal.

El que es fa públic per terme de VINT DIES, d'acord amb el que es preveu en l'article 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana, a fi que quants ho consideren convenient formulen les al·legacions que estimen oportunes.

Tornar