Convocatòria. Plenari. Sessió Ordinària. 17 d'abril de 2019

Ordre del dia
Plenari
12/04/2019

Es celebrarà sessió ordinària en el Saló d'Actes de la Casa de la Vila el dia 17 d'abril de 2019, a les 20 hores, per a tractar dels següents assumptes:

O R D R E    D E L   D I A

1. Modificació del dia de celebració de la sessió ordinària del Ple, corresponent al mes d’abril de 2019.

2. Aprovació de l'esborrany del acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019.

Part dedicada al control dels altres òrgans de govern

3. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i acords de la Junta de Govern adoptats des de la sessió de 28 de març de 2019.

4. Precs i preguntes.

.

Tornar