Bans. Falles 2019

Horaris de tancament de restaurants, cafés, bars i cafeteries. Horaris de revetles populars, discomòbil i semblants.
Ban
07/03/2019

Amb motiu de les Falles, els horaris de tancament de restaurants, cafés, bars i cafeteries seran els següents:

Des del 1 de març fins al pròxim 14 de març, tots dos inclosos, l’horari general de les terrasses annexes a restaurants, bars, cafés i cafeteries, serà el mateix que l’establit per a estos establiments, és a dir, l’hora de tancament es podrà ampliar fins a la 01.30 hores.

Durants les Falles, entre els dies 15 de març i el 19 de març, tots dos inclosos, s’amplia l’horari de restaurants, bars, cafés i cafeteries, incloses les seues terrasses, si és el cas. Es podrà ampliar l’hora de tancament fins a les 03.00 hores.

Davant de la pròxima celebració de les tradicionals festes falleres i amb l'objecte de garantir la convivència; queda prohibit tirar petards per particulars de les classes no autoritzades per la legislació vigent, prohibició que es fa extensiva per a les classes autoritzades fora de les hores, els llocs i els actes programats.

Es recorda la prohibició d'emmagatzemament i expedició de material pirotècnic en aquells llocs que no tinguen la preceptiva autorització de la Delegació de Govern, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el reglament d'articles pirotècnics.

La realització de revetles populars, discomòbil i semblants estaran subjectes a l’horari següent:

Dia 8 de març, fins les 03.00 hores
Dia 9 de març, fins les 03.30 hores.
Dies 10, 11, 12, 
13 i 14 de març, fins les 24.00 hores.
Dia 15 de març, fins les 03.30 hores.
Dia 16 de març fins les 04.00 hores.
Dia 17 i 18 de març, fins les 04.30 hores.
I dia 19 de març, fins la
cremà del monument faller.

Es recorda la prohibició de venda ambulant en tot el terme municipal de Mislata.
Les infraccions contra tot allò que s'ha assenyalat anteriorment podran ser sancionades per esta Alcaldia amb multes de fins a 601 euros, segons disposa l'Ordenança Municipal de Prevenció de la Contaminació Acústica i la resta de disposicions d'aplicació.
Es recomana a tots els usuaris-es de la via pública, tant vianants com conductors-es, que davant dels pròxims esdeveniments festius i l'abundant tall dels carrers produït per les festes falleres, extremen la precaució a l'hora de circular pel municipi, per tal de facilitar la convivència i l'harmonia entre tot el veïnat de la població en estes dates tan assenyalades.

En tots i cada un dels seus actes, les comissions falleres seguiran, en qualsevol cas, les instruccions dels i de les agents de la Policia Local. 

Tornar