(Segona convocatòria) Ajudes per a l'adquisició de material escolar per a l'alumnat d'ESO resident a Mislata. Curs 2018-2019

Llistats provisionals i termini per a completar o esmenar sol·licituds fins al 3 de juny de 2019
Subvenció
21/05/2019

És objecte de les següents bases la regulació de la concessió d'ajudes per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2018/2019.
La concessió d'estes ajudes té el caràcter de concurrència competitiva.

Més informació en la documentació de la convocatòria.

Tornar