ADL - Programes d'Iniciativa Social 2018/2019 (EMCORP i EMCORD)

Resolució d'al·legacions i actes definitives.
Empleo
20/12/2018

L'Ajuntament de Mislata un any més seguix apostant per l'ocupació i la inserció laboral de persones aturades del Municipi. I abans de finalitzar l'any 2018 va a rebre subvencions dins dels Programes d'Iniciativa Social (P.I.S.) del SERVEF -actualment LABORA - dins de les convocatòries EMCORP i EMCORD.- 2018, per a realitzar obres i/o serveis d'interès general i social a Mislata, mitjançant contractes de 6 MESOS a JORNADA COMPLETA dins dels següents perfils professionals:

- Programa EMCORD. 2018: Dirigit a persones aturades amb una antiguitat d'almenys 12 mesos.
-3 Auxiliars Administratius; -1 Conserge; -4 Pintors Ofic.1ª/2ª i -2 Tècnics d'Animació Sociocultural (T.A.S.O.C.).

- Programa EMCORP. 2018: Dirigit a persones aturades d'almenys 30 anys.
-2 Periodistes; -1 Arquitecte; -1 Dissenyador Gràfic; -1 Informàtic; -1 Tècnic Sup. de Comerç i Màrqueting; -1 Tècnic d'Organització d'Esdeveniments i -1 Tècnic d'Animació Sociocultural (TASOC).

Per a seleccionar a les persones s'ha seguit en tot moment criteris de transparència i d'objectivitat, complint amb la INSTRUCCIÓ 2/2018 del director General del SERVEF, relativa a estos programes de Foment d'Ocupació dirigits a corporacions locals. I seguint el procediment s'adjunten "Les Actes Provisionals de Baremació de tots els Expedients i Llocs seleccionats".


- S'obri per tant el període de RECLAMACIONS de 5 dies hàbils des del 13 al 19/12/2018 els dos inclosos. Les perceptives al·legacions es podran realitzar en l'AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL situada en C/Antonio Aparisi 4 i 6 - Baix de Mislata (Horari de 8,30 a 14,00).
- Estes actes es podran consultar també a l'ADL i en el tauler d'anuncis de la casa consistorial (Plza. Constitució 8) en l'horari habitual de l'Ajuntament.

Transcorregut el període de Reclamacions dels Expedients EMCORD i EMCORP.-2018, s'ha produït solament 1 reclamació en el Expdt.: EMCORD/2018/18/46 - TASOC la resolució del qual s'incorpora a la publicació.
Convertint-se l'Actes de tots els expedients exposats en ACTES DEFINITIVES.
Es contactarà amb totes les persones seleccionades en els Expedients per a procedir a la formalització dels contractes laborals abans que finalitze l'any 2018.

Tornar