Ajudes per a l'adquisició de material escolar no curricular per al curs 2018/2019

Decret 11/2019 modificació de error material del Decret 4508/2018
Subvenció
09/01/2019

Les bases regulen la concessió d'ajudes per a sufragar despeses d'adquisició de material escolar no curricular per a l'alumnat resident a Mislata que curse Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs 2018/2019.
La concessió d'estes ajudes té el caràcter de concurrència competitiva.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de quinze dies naturals a partir del següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Més informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar