"Cheque-Emprén" 2018

Lliurament de premis el 16 de desembre a les 11h en La Fàbrica
Subvenció
07/12/2018

OBJECTE

L'objecte de les presents bases és establir la normativa reguladora per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a impulsar i fomentar la implantació d'iniciatives emprenedores en el municipi de Mislata.

El suport s'efectuarà mitjançant la present convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques, per part de l'Ajuntament de Mislata, tal com es recull en el Pla d'Estímul Comercial i en el Pla Estratègic de Subvencions.

Estes ajudes estaran subjectes als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació en la seua gestió, així com als requisits d'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics.

 Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds i la documentació que l'acompanya, es presentaran, preferentment, en el Registre Municipal de l'Agència de Desenvolupament Local, carrer Antonio Aparisi, 6, de Mislata, en horari d'atenció al públic, de 9:00 a 14:30 hores, així com qualsevol altra forma establida en la llei de procediment administratiu.


Més la informació en les bases i documentació de la convocatòria.

Tornar