T.E. APRÈN I EMPRÈN

Acta de baremació d'un Professor per al programa "T.E. APRÈN I EMPRÈN". Termini d'al·legacions: del 23 al 25 d'octubre de 2018 (3 dies hàbils).
Empleo
22/10/2018

SERVEF 

L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata va a iniciar la selecció d'un Professor per al programa Taller d'Ocupació denominaT "T.E. APRÈN I EMPRÈN", subvencionat per la Direcció General d'Ocupació i Formació.

PROFESSOR/A de el mòdul MF1792_2 “Gestió de la prevenció de riscos laborals en xicotets negocis” de 60 hores, inclòs en el Certificat de Professionalitat de nivell 3 ADGD0210 “Creació i Gestió de Microempreses”.

Durada: 22 de novembre al 5 de desembre de 2018
Requisits segons (RD 1692/2011, de 18 de novembre): 
- Titulació de Tècnic de Nivell Superior de Riscos Laborals amb experiència d'un any en l'ocupació 
- Acreditació docent, CAP o equivalent.

La selecció del lloc es realitzarà segons comunicació del Grup de Treball Mixt del Servef per oferta d'ocupació a través de GVAJOBS

Els aspirants que compleixen els requisits passen a la fase d'entrevista que tindrà lloc en:
ADREÇA: Avinguda de l'Oest nº 36 (Cinquena planta)
CP: 46001 Localitat: València
DIA: 31 d'octubre de 2018
HORA: 9:30 h
Tornar