Programa formatiu de qualificació bàsica (PFCB) 2018-2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 16 de juliol de 2018
Formació
25/06/2018

Els programes formatius de qualificació bàsica són cursos que afavoreixen la maduresa personal i milloren la formació en una professió, per tant, milloren la possibilitat de trobar una ocupació.
Si s'assisteix a un d'estos cursos, s'espera que aconseguisques competències professionals d'una qualificació de nivell 1.

Modalitats

1. Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.
2. Programes formatius de qualificació bàsica adaptada a persones amb necessitats educatives especials permanents.

Dirigit a:

Com a condicions generals podran accedir joves de 16 anys, com a mínim, complits fins al 31 de desembre, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO. A més en funció de la modalitat es concreten altres requisits d'accés:

• El PFCB ordinari està dirigit a joves escolaritzats o no escolaritzats entre 16 a 21 anys d'edat, complits l'any d'inici del programa.
• El PFCB adaptat a joves amb necessitats educatives especials permanents, està dirigit a joves d'entre 16 a 21 anys d'edat, complits l'any d'inici del programa, que presenten una discapacitat física, psíquica, trastorn de conducta o de personalitat.

Si decideixes assistir a un PFCB signaràs un compromís assistència.

Organització

La durada total, per al cas de la modalitat 1, és de 960 h, dividides en 2 fases. La primera fase amb una durada de 320 hores, que és desenvoluparan des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. La segona fase té una durada de 640 hores, dels quals 80 hores són de Formació en Centres de Treball. Esta fase es desenvoluparà entre 1 de gener i el 30 de juny.

Titulació

Si superes tots els mòduls del programa obtindràs una certificació acadèmica, on constaran els mòduls superats i les competències corresponents.

Si el PFCB que estudies abasta a tots els mòduls específics corresponents a una qualificació de nivell 1, podràs sol·licitar l'acreditació d'un Certificat de Professionalitat de Nivell 1.
En cas de finalitzar sense haver superat tots els mòduls s'expedirà una certificació acadèmica amb els mòduls i unitats superades. Esta certificació té efectes acadèmics i acreditacions parcials acumulables de les competències professionals adquirides.

Seguir estudiant

Una vegada superat el curs i obtingut el títol se t'obrin una sèrie d'alternatives. Estes són les següents:

• Accedir a un cicle de formació professional bàsica
• Assistir a una de les diferents alternatives que existeixen per a obtenir el Graduat en ESO.
• Presentar-te a la prova d'accés a cicle formatiu de grau mitjà
• Presentar-te a la prova de certificació de competències clau nivell 2

Publicació de VACANTS existents en el centre: 10 de juliol
Presentació de SOL·LICITUDS i documentació en el centre de primera opció: del 10 al 16 de juliol de 2018
Llistats PROVISIONALS d'admissió: 18 de juliol
Al·legacions a les llistes PROVISIONALS: Fins al 20 de juliol De 10:00 a 13:30 hores.
(Es presentaran per escrit en la Secretaria del centre mitjançant una Instància general)
Llistats DEFINITIUS d'admissió: 23 de juliol
RECLAMACIONS a les llistes DEFINITIVES (Davant la Comissió d'Escolarització en el PROP, situat en C/ Gregorio Gea nº14 de València): Fins el 25 de juliol
MATRÍCULA dels alumnes ADMESOS en les LLISTES DEFINITIVES (Consultar en la web el procés de matrícula) (Si no es matricula en el termini indicat, es considerarà que RENUNCIA a la plaça escolar): Del 24 al 27 de juliol
MATRÍCULA per a cobrir les places vacants (Dirigit a l'alumnat que haja participat en el procés d'admissió i no haja obtingut cap plaça escolar): Del 3 al 5 de setembre

Tornar