"Pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València" modalitat "ESTUDIANTS" (La Dipu et Beca).

Resolució de les al·legacions presentades al llistat provisional de baremació. Llistat definitiu de beneficiaris i reserves.
Beca
27/06/2018

LLISTAT DE BENEFICIARIS I RESERVES
PROGRAMA PRÀCTIQUES FORMATIVES “LA DIPU ET BECA” 2018

Reunida en data 26 de Juny de l'actual, la Comissió de Valoració d'esta Entitat, corresponent al Programa de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València “La Dipu et Beca” 2018, modalitat estudiants, per a la resolució de les reclamacions presentades al llistat de baremació provisional i la concessió de -34- beques de pràctiques formatives, de l'esmentat Programa.

Es fa constar que l'adjudicació d'estes beques, segons les bases reguladores de la respectiva convocatòria, és conforme a les titulacions sol·licitades pels diferents Serveis d'este Ajuntament, per ordre rigorós de punts obtinguts pels aspirants en cadascuna d'elles. 

Les persones seleccionades han de presentar la següent documentació en l'Agència de Desenvolupament Local d'este Ajuntament, situada en la C/ Antonio Aparisi núms. 4-6 de Mislata, el dijous 28 de Juny de l'actual, de 8:30 a 12 hores, a l'efecte d'alta en la Seguretat Social i tenint en compte que la data d'inici d'estes beques, és dilluns que ve dia 2/Juliol/2018:

- Document d'acceptació i/o renuncia
- Compromís de confidencialitat
- Fitxa de dades personals
- Model 145, a l'efecte d'IRPF

Més informació a les bases i documentació de la convocatòria

 

ACCÉS A MISLATA ET BECA

Tornar