Declaració de caducitat de nínxols

Exp. 283/2018. Decret 1918/2018
Informació
07/06/2018

Es declara la caducitat per abandó dels nínxols que es relacionen en el decret i s'ofereixen als veïns els nínxols buits als quals s'ha declarat la caducitat i s'ha acceptat la seua cessió a partir de la data del Decret 1918/2018, havent d'esgotar-se els nínxols citats abans d'oferir als veïns nínxols nous. 
Conforme a la regla quarta de la vigent Ordenança fiscal els nínxols antics es valoraran pel 80% del valor que estiga estipulat per a nínxol nou.

Tornar