Borsa de treball de treballadors socials

Anunci defensa oral de l'exercici
Empleo
17/05/2018

La defensa oral de l'exercici corresponent al procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió interina de llocs de Treballador/a social es realitzarà en el Centre Soci Cultural La Fàbrica, espai EMPRÈN, carrer Felipe Bellver, 43, Mislata, conforme al següent calendari, la lletra d'inici és la B, conforme a la resolució 10 d'abril de 2017, DOGV de 8 de maig de 2017, vigent en l'actualitat:

- Dilluns 21 de maig, 9.30 hores: Els aspirants compresos entre BESSES MARTÍNEZ, MANEL i FELIPE AIBAR, ESTEL, segons l'ordre de la llista d'admesos.
A més, es convoca per a aqueix mateix dia i hora a SÁNCHEZ MEJÍAS, IRENE, i GIRONA CAMPOS, MARÍA CLOTILDE.

- Dijous 24 de maig, 9.30 hores: els aspirants compresos entre FERNÁNDEZ CARREÑO, ANGELES i HERRERO HERRERO, MARTA, segons l'ordre de la llista d'admesos.
A més, es convoca per a aqueix mateix dia i hora a CANDEL BADÍA, CRISTINA.

S'informarà dels dies d'intervenció de la resta d'aspirants mitjançant successius anuncis en la web municipal i en el tauló d'edictes de l'ajuntament.


Els aspirants queden convocats en els dies i hores indicats, sent obligatòria l'assistència.

Accés a la documentació de la convocatòria

Tornar