Informació escolarització curs 2018/2019

Inici de presentació de sol·licituds.
Informació
17/05/2018

La xarrada informativa que s'ofereix per als pares o tutors dels menors nascuts en 2015 empadronats a Mislata tindrà lloc el dilluns 7 de maig, a les 18:30 hores, al Centre Cultural de Mislata.

Presentació de sol·licituds:
Educació Infantil i Primària: del 17 al 24 de maig
ESO i Batxillerat: del 17 al 28 de maig.

S'ha de presentar una única sol·licitud, en la qual es poden incloure diversos centres relacionats per ordre de prioritat. La sol·licitud es presentarà en el centre escolar que s'haja escollit en primer lloc.

Tornar