Cementeri Municipal: Treballs d'exhumació i inhumació per a realitzar treballs de reparació de danys en el grup S de la secció 4ª

Comunicació a familiars dels difunts: nínxols 6, 12, 18, 24.
Informació
Del 02/02/2018 al 02/02/2018
Tornar