Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil

Es va aprovar inicialment pel ple de l'ajuntament el 26 d'octubre, s'exposa al públic durant trenta dies per a reclamacions i suggeriments.
Informació Pública i transparència
Del 10/11/2017 al 10/11/2017
Tornar