Taller d'Ocupació "T.E. APRÈN I EMPRÈN"

Formació
Del 27/12/2017 al 27/12/2017

L'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Mislata va a iniciar el pròxim dia 27 de Desembre de 2017 el Taller d'Ocupació denominat "T.E. APRÈN I EMPRÈN", subvencionat per la Direcció general d'Ocupació i Formació, amb una durada de dotze mesos i un total de 20 alumnes-treballadors, distribuïts en dos grups de 10 cadascun, amb els següents requisits acadèmics i especialitats:

-Grup 1: (persones aturades Sense Titulació Acadèmica)
Codi ADGG0508 "Operacions d'Enregistrament de Dades i Tractament de documents”, amb Certificat de Professionalitat 1. 
Codi ADGG0208 “Activitats Administratives en la relació amb el Client”, amb Certificat de Professionalitat nivell 2.

-Grup 2: (persones aturades amb Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior)
Codi ADGD0308 "Activitats de Gestió Administrativa" amb Certificat de Professionalitat 2.
Codi ADGD0210 “Creació i Gestió de Microempreses” amb Certificat de Professionalitat 3.

L'alumnat seleccionat tindrà la consideració d'alumnes-treballadors, rebent durant la seua formació el salari mínim interprofessional.
La selecció es realitzarà a través d'oferta tramitada al Centre Servef d'Ocupació de l'Av. del Cid-València.

Tenint en compte que:

ALUMNES TREBALLADORS/ES:
Les inscripcions seran fins al 17 de novembre de l'actual, en el Centre Servef de l'Av. del Cid-València, havent d'inscriure's en el primer codi de cada grup que se sol·licita.
Grup 1 Codi ADGG0508
Grup 2 Codi ADGD0308 

PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I D'AUXILIAR ADMINISTRATIU:
La selecció es realitzarà per convocatòria pública exposada en el tauler d'anuncis. El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 31 d'Octubre al 7 de Novembre de l'actual,  en compliment de l'establit en la base CINQUENA de les Bases generals per a la selecció de personal.

Les sol·licituds es presentaran preferentment en:
Agencia Desenvolupament Local
C/ Antonio Aparisi, 4 i 6- Mislata
Horari : 8.30 a 14:00 de dilluns a divendres


Baremació del lloc de Professor de l'especialitat ADGD0308-ADGD0210 (Segona oferta ocupació SERVEF-Av. del Cid).

Termini de reclamacions: des del dia 21 al 26 de Desembre de 2017 (tots dos inclosos).

Lloc i hora de presentació: Agència de Desenvolupament Local, C/ Antonio Aparisi nº 4. Horari: De 8,30 a 14 hores.

Arxius
Tornar