Ban. Cànon anual d'aparcament de Santa Cecília

El període de recaptació del tribut comença el 27 d'octubre de 2017 i finalitza el 29 de desembre de 2017
Tributs
Del 06/10/2017 al 29/12/2017
Tornar