Reglament Regulador de les Borses d'Ocupació Temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Ajuntament de Mislata

Del 10 d'octubre al 22 de novembre de 2017 termini per a la presentació de reclamacions i suggeriments (BOP nº194 de 6 d'octubre de 2017).
Normativa
Del 06/10/2017 al 06/10/2017

El present Reglament té per objecte regular la constitució i funcionament de les borses d'ocupació temporal que constituïsca aquesta Administració per al nomenament de personal funcionari interí o contractació de personal laboral temporal.

 Accés a la documentació

Tornar