Licitació d'arrendament urbà. Expedient 625/2017.

Local per a impartir classes docents i assajos de l'Escola Municipal de Teatre.
Licitació
Del 09/09/2017 al 26/09/2017
Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Servei de Patrimoni i Sanitat.
Domicili: Plaza de la Constitució número 8.
Localitat i codi postal: Mislata, 46920.
Telèfon: 963991143.
Telefax: 963991160.
Data límit d'obtenció de documentació, informació i de presentació de proposicions:
26 de setembre de 2017.
Tornar