Pla Social d'Ocupació Municipal

Llistat de BENEFICIARIS del Pla Social d'Ocupació
Empleo
Del 04/08/2017 al 30/09/2017

Reunida la Comissió de Valoració del Pla Social d'Ocupació de Mislata 2017, en data 31 de juliol de l'actual, es procedeix a elaborar el corresponent llistat de BENEFICIARIS del Pla Social d'Ocupació, amb arranjament, en cas d'empat en la puntuació global, al que es disposa en la Base Setena de les reguladores de la present convocatòria. En cas d'empat en la puntuació de tots els criteris, la Comissió de Valoració ha resolt realitzar un sorteig del nombre de registre, sent el seleccionat a l'atzar el 14708.

Tornar