Nova Convocatòria Horts Urbans (37 parcel·les)

Termini de sol·licituds: del 7 d'agost al 15 de setembre de 2017.
Informació
Del 07/08/2017 al 15/09/2017

QUÈ SÓN ELS HORTS URBANS? 

Es tracta d'un projecte de l’Ajuntament de Mislata. L'objectiu és fomentar la cura del nostre entorn, aprofitant que Mislata compta amb una zona protegida, de tradició agrícola, en la contornada del Pou del Quint. Amb l'ordenança aprovada, Mislata posa a disposició dels seus/seues ciutadans/nes un mecanisme per a cultivar fruites, verdures i plantes decoratives per a autoconsum, generant així un desenrotllament sostenible econòmic i mediambiental per al nostre futur com a ciutat.

QUI POT FER ÚS?

Podrà fer ús d'estos horts urbans qualsevol ciutadà que estiga empadronat a Mislata durant almenys 5 anys i que estiga al corrent dels tributs municipals. I ha de comprometre’s a realitzar els treballs agrícoles personalment.

Se cedixen a l'usuari/a per temps de 2 anys (podent accedir a pròrroga).

SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds es presentaran a l'Ajuntament de Mislata, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (on facilitaran el full per a omplir). 
Documentació adjunta: Resguard d'haver dipositat 100€ com a garantia (que seran tornats al deixar el servici) i còpia del DNI.

Termini per a presentar les sol·licituds: del 7 d'agost de 2017 al 15 de setembre de 2017.

ADJUDICACIÓ:

Es farà per sorteig entre tots els sol·licitants.

Tornar