Borsa de treball d'educadors socials

Llista provisional d'admesos i exclosos. Termini de reclamacions: 10 dies naturals (des del 18 al 27 de novembre de 2017). L'exercici obligatori i eliminatori serà el 5 de desembre de 2017.
Ocupació
Del 17/11/2017 al 17/11/2017

Per a ocupar el càrrec d'educador social com a funcionari/a interí/a de l' Ajuntament de Mislata. Adjuntades les bases de la convocatòria de la borsa de treball i la instància a presentar.

La prova programada en les Bases tindrà lloc a les 11:30 hores del dia 5 de desembre de 2017 en el Saló d'Actes del Centre Integrat Públic de Formació Professional CIPFP MISLATA. Calle Dolores Ibarruri s/n.

Documentació relacionada.

Tornar