Convocatòria Mislata et beca

Termini de presentació (5 dies hàbils) fins al 27 de juny (inclòs)
Beca
Del 20/06/2017 al 07/07/2017

Adjuntem l'extracte de la convocatòria Mislata et beca publicat al BOP del dia 20 de juny. A partir del dia següent (21 de juny) comença el termini de presentació de sol·licituts de 5 dies hàbils, que finalitzarà el 27 de juny (inclòs). 


Els sol·licitants d'este programa hauran d'aportar, a més de la documentació indicada en la sol·licitud, la còpia del número d'afiliació de la Seguretat Social com a titular.


L'objecte de la present convocatòria és la concessió de fins a un màxim de 18 beques de pràctiques formatives destinades a estudiants, per a la seua formació en l'àmbit local per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs acadèmic, en aquelles especialitats que figuren en l'Annex II d'aquestes Bases.

 

Tornar