"DINAMIZA'T MISLATA"

Acta de resolució de reclamacions del càrrec Profesor/a, segona acta de baremació de Director/a, acta de puntuació entrevista càrrec Director/a i acta de puntuació final càrrec Director/a.
Ocupació
Del 30/05/2017 al 06/06/2017

Adjuntades les actes: de puntuació final del càrrec de director/a, la resolució de reclamacions al càrrec de professor/a, la segona acta baremació de personal:càrrec director/a i l' acta de puntuació de l'entrevista al càrrec de director/a. 

puntuació de l'entrevista i puntuació final, corresponents al procés de selecció del lloc de Professor/a del Projecte "T' Avalem Dinamitza't Mislata".

L'Agència de Desenvolupament Local iniciarà el pròxim 29 de maig de 2017 el projecte "T'Avalem" denominat "DINAMITZA'T MISLATA", un programa mixt d'ocupació i formació juvenil subvencionat per la Direcció General d'Ocupació i Formació, amb una durada de 12 mesos i un total de 10 alumnes-treballadors, en la següent especialitat:


Codi SSCB0109 "DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA” amb Certificat de  Professionalitat 3. 


La selecció dels llocs tant del personal directiu i docent com dels i les alumnes que figuren en els respectius Annexos I, serà a través d'oferta elaborada per la Comissió Mixta de selecció i tramitada pel Centre Servef d'Ocupació de l'Av. del Cid de València.

Tenint en compte que: 

ALUMNES TREBALLADORS/ES: 
Els/les alumnes seleccionats/des tindran la consideració d'alumnes-treballadors i percebran durant tot el programa el salari mínim interprofessional. 

CONDICIONS I REQUISITS: 
Els i les alumnes interessats/des hauran d'inscriure's personalment en el Centre Servef de l'Avinguda del Cid de València, des de la data d'esta publicació en la web fins al dia 10 de maig de 2017, amb els següents codis: 

- Codi de l'especialitat que se sol·licita (SSCB0109). 
- I a més comprovar que estan inscrits en el Codi 43 (Garantia Juvenil). 

REQUISITS: 

Titulació: Batxiller o Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. En cas de no estar en possessió d'esta titulació hauran de superar una prova de competències clau de nivell 3. 
Edat: De 16 a 29 anys, en la data d'inici del Programa. 
I altres requisits exigits en la Base Tercera de les Reguladores d'esta convocatòria.

PERSONAL DIRECTIU I DOCENT: 
L'Agència de Desenvolupament Local d'este Ajuntament convocarà a les persones preseleccionades pel SERVEF per a presentar la sol·licitud publicada en les Bases i altra documentació justificativa.

 
Tornar