Voluntariat MAC 2017

Publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP de València núm. 63, de 30 de març de 2017
Subvencions i Convenis
Del 30/03/2017 al 06/04/2017

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de març al 12 d'abril de 2017.

 

Tornar