Curs: Valencià Grau Mitjà (C1)

Dilluns i dimecres de 19:30 a 21:30h
Valencià
Del 08/04/2019 al 04/04/2019

Curs: Valencià Grau Mitjà (C1)

Duració: 60h (20 sessions).

Data d'inici: 4 de febrer.

Horari: els dilluns i dimecres, de 19:30 a 21:30h.

Preu: 22€, de 16 a 19 anys/ 37€, de 20 anys o més.

Inscripcions al Centre Sociocultural La Fàbrica. Places limitades.

Curs valencià
Tornar