‘No deixes que l'oli taque Mislata'

Informació campanya de reciclatge d'oli
Medi Ambient
Del 29/12/2018 al 31/12/2018

RECICLA EL TEU OLI USAT --> "NO DEIXES QUE L'OLI TAQUE MISLATA", MISLATA TAMBÉ ÉS COSA TEUA!! 

Campanya de reciclatge desenvolupada per Nemasa i que es va a dur a terme en el municipi, amb la finalitat de millorar la gestió de residus municipals, i en concret de l'oli vegetal domèstic i usat per part de la ciutadania. La campanya vol destacar la importancia de reciclar este producte, ja que 1 litre d'oli contamina 1.000 litres d'aigua i una persona genera a l'any al voltant de 10 litres d'oli vegetal usat.

Durant les properes setmanes, l'Ajuntament promourà l'ús dels 20 punts de recollida d'oli domèstic que hi ha en la ciutat (els pots descubrir al díptic informatiu adjunt).

En les següents dates es faran accions informatives als llocs indicats amb el repartiment de fullets informatius i embuts per a facilitar el reciclatge:

  • 27  d' octubre: 10.30 -13.30h. a la Av. Gregorio Gea, junt al Mercat.
  • 9 de novembre: 10.00 - 14.00h. a la Plaça Músico Ibars.
  • 23 de noviembre: 10.00 - 14.00h. en la Plaça Príncipe de Asturias.
  • 28 de novembre: 11h. a la Ntra. Sra de Fàtima
  • 28 de novembre: 11.45h a la LLar de Sud.
  • 30 de novembre:11h. a la Llar del Quint.
  • 30 de novembre: 11.45h. al Espai del Jubilat"La Fàbrica".
  • 14 de desembre: 10:00 - 14:00h a la plaça Príncep d'Astúries
Tornar