Avís legal

L'Ajuntament de Mislata, a través del domini mislata.es facilita informació d'interés general de la ciutat de Mislata i, en especial, informació i gestions pròpies de l'organització municipal. La informació facilitada és la vigent en el moment de la seua publicació.

L'Ajuntament de Mislata procura que esta informació siga exacta i precisa, i procedix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament de Mislata no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

L'Ajuntament de Mislata podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda a mislata.es o en la seua configuració o presentació. L'accés al domini mislata.es, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari.

L'Ajuntament de Mislata no és responsable de cap perjuí que poguera derivar-se d'eixos fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o software a què puga accedir-se estiga lliure d'error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que se'ls apliquen.

A mislata.es s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, fonamentalment d'altres Administracions públiques, que es considera poden ser d'interés per als usuaris. L'Ajuntament de Mislata no assumix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'eixos enllaços.

El portal mislata.es, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de l'Ajuntament de Mislata, excepte expressa indicació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual. Els continguts d'este domini poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

Les dades personals que es publiquen en este portal web, ho són únicament als efectes de donar compliment a les previsions de la Llei de transparència. Per tant, qualsevol ús posterior queda vinculat a la legitimitat de la citada finalitat que en origen ha permès difondre'ls. Tot tractament, que es realitze, apartant-se d'aquesta finalitat, qui ho efectue, serà responsable, conforme als arts. 15.5 de la Llei de transparència i 11.5 de la Llei orgànica de protecció de dades, llevat que dispose del consentiment dels afectats o nova habilitació legal.