Agenda

26
set.
2014
Concurs de Teatre Vila de Mislata

PROGRAMACIÓ

XXXII Edició Del 26 de setembre al 12 de desembre

Tauler d'anuncis

01-10-2014

Programes Formatius de Qualificació Bàsica

Preinscripció per als Programes Formatius de Qualificació Bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015.
01-09-2014

Període de recaptació de tributs: de l'1 de setembre al 3 de novembre de 2014

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, Impost sobre Activitats Econòmiques, Taxa per entrada de vehicles i Taxa per anuncis en domini públic.